Bu yaşıma kadar bütün doğruları ve üç yanlışları seninle birlikte işaretledik #rotring